Rots en Water

Janneke van ’t Hoff is Rots en Water trainer.

Deze psychofysieke training richt zich o.a. op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten en vergroten van weerbaarheid. Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en meeloop gedrag.

Voor mee informatie zie de site: Rots en water

Sterk Theater

Bijdragen aan groei en zelfvertrouwen van kinderen en jongeren middels theater en spel, dat is de kern van Sterk Theater. In verschillende workshops gaan de kinderen op onderzoek uit, naar zichzelf en de mensen om hen heen. Contact maken, humor, luisteren, openheid, verbeelding en vragen stellen; dat zijn de kenmerken van de aanpak van Sterk Theater. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de methodiek Rots en Water, voor het vergroten van communicatie- en sociale vaardigheden.

De basis van theater

De basis van theater.
Stevig staan, luid en duidelijk spreken, fantasie en uitbeelden zijn de eerste stappen naar het spelen van theater. Deze workshop zorgt ervoor dat de groep elkaar op een andere manier leert kennen wat bijdraagt aan een prettige groepsdynamiek. Daarnaast zullen de leerlingen groeien in zelfvertrouwen, beter samenwerken en creatief denken.

Duur:     3 uur
Wie:       Geschikt vanaf groep 4
Waar:    Op locatie van opdrachtgever
Kosten: 195 euro, excl. reiskosten, incl BTW.  (korting bij afname meerdere workshops)

Meer informatie of boeken? Neem contact met mij op.

Workshop ‘Van basis naar brugklas’.

Het is best een overgang van de basis naar de middelbare school. Het grotere gebouw, wisselen van lokalen, verschillende meesters en juffen die daar mevrouw en meneer heten, eten in de aula, een rugzak met boeken of laptop mee naar school en wat is eigenlijk een mentor? Allemaal zaken die door het hoofd spelen van de aanstaande brugklassers. In deze workshop worden de leerlingen op een creatieve manier meegenomen in de wereld van de middelbare school. Er is ruimte voor onzekerheid en vragen. Met behulp van verbeelding en Rots en Water leren de leerlingen steviger in hun schoenen staan.

Aan het einde van deze workshop is er kennisgemaakt met verschillende theatervormen en weten de leerlingen beter wat hen te wachten staat als ze straks naar de middelbare school gaan.

Duur :          3 sessies van 2 uur
Voor wie? : Groep 7 en 8
Waar:           Op locatie opdrachtgever
Kosten:        390 euro (korting bij afname meerdere workshops)

Workshop ‘Commedia Dell’ Arte’

Commedia Dell’ Arte.
Een Italiaanse theatervorm uit de middeleeuwen waar gespeeld wordt met grote, vaste personages en maskers. De leerlingen maken kennis met de 6 vaste figuren uit de Commedia Dell’Arte, leren hoe je toneel speelt met een masker en maken een eigen scene welke ze zullen presenteren aan de klas. Deze workshop speelt in op de groepsvorming in de klas. Doordat ze op veel fronten moeten samenwerken en allemaal een eigen scene presenteren voor klas leren ze zichzelf kwetsbaar op te stellen. De nadruk zal gelegd worden op hoe de groep hiermee omgaat. Aan het einde van deze workshop zijn de leerlingen gegroeid in samenwerken en zelfvertrouwen. En hebben ze een eeuwenoude theatervorm geleerd!

Duur:     3 uur
Wie:       Geschikt vanaf groep 6
Waar:    Op locatie van opdrachtgever
Kosten: 195 euro, excl. reiskosten, incl BTW. (korting bij afname meerdere workshops)

Meer informatie of deze workshop boeken? Neem contact met mij op.

Workshop ‘Samen staan we sterk’.

Sommige groepen lijken niet een geheel te worden. Er heerst spanning en onrust, er wordt gepest of er is sprake van groepjesvorming. Deze workshop is erop gericht de groep tot een geheel te maken met behulp van theater en Rots en Water.

Als eerste wordt er kennisgemaakt met de klas door een korte tijd mee te draaien in een dagelijkse lessituatie. Er wordt met leerlingen en leerkrachten gesproken om een zo goed mogelijk beeld van de klassensituatie te krijgen. Hierop worden op maat gemaakte lessen ontworpen en uiteindelijk gegeven. Hoeveel lessen er nodig zijn is afhankelijk van de problematiek in de klas. Het doel is de leerlingen inzicht geven in eigen handelen, inzicht in elkaar en samen plezier maken. Hierdoor ontstaat een veilige omgeving waarin zowel de leerlingen als de leerkrachten samen sterk staan. Na de lessen zal er geëvalueerd worden met de leerkracht en worden er tips meegegeven.

Wat komt er zoal aan bod tijdens deze workshop:
Weerbaar zijn, samenwerken, improviseren, herkennen en uiten van emoties, verbale en non-verbale communicatie, stop kunnen zeggen, omgaan met problemen, versterken van zelfvertrouwen.

Duur               : Deze workshop wordt betreft inhoud en tijd volledig aangepast op de groep.
Voor wie?      : Vanaf groep 4 t/m groep 8.
Waar               : Op locatie opdrachtgever.
Kosten           : Op aanvraag

Workshop ‘Clownerie’

Clownerie.
Clowns zijn impulsief en maken open contact met hun omgeving. Maar hoe speel je een clown? Hoe maak je contact met je tegenspeler en het publiek? Wat maakt een clown grappig? In deze workshop ligt de nadruk op contact maken. De leerlingen zullen intensief met elkaar moeten samenwerken om deze vaardigheid onder de knie te krijgen. De workshop wordt afgesloten met een kleine presentatie.

Het doel van deze workshop is dat de leerlingen weten hoe ze contact met elkaar moeten maken en dat ze elkaar nog beter hebben leren kennen.

Duur:     3 uur
Wie:       Geschikt vanaf groep 4
Waar:    Op locatie van opdrachtgever
Kosten: 195 euro, excl. reiskosten, incl BTW. (korting bij afname meerdere workshops)

Meer informatie op deze workshop boeken? Neem contact met mij op.

Groep 8 musical, hulp nodig?

De groep 8 musical, een voorstelling om nooit meer te vergeten. Als leerkracht van groep 8 is de musical ieder jaar een terugkerend thema. Het is ontzettend leuk maar vraagt ook heel veel van u. SterkTheater kan u helpen bij het organiseren en regisseren van de musical.

  • Hulp bij het uitzoeken/bedenken van de musical.
  • Theaterlessen die de leerlingen helpen sterker op het podium te staan.
  • Vormgeven en regisseren van de voorstelling.

Janneke van ’t Hoff heeft veel ervaring in het maken van voorstellingen. Zij schrijft haar eigen scripts, regisseert kinderen en jongeren en brengt ieder jaar een grote voorstelling op de planken op het Insula College Koningstraat.

Meer informatie? Neem contact met mij op.