theaterdocent

O.B.S. de Woert, Oosterhesselen
In 2022 verzorgde Janneke theater lessen aan alle leerjaren bij o.b.s. de Woert in Oosterhesselen. De lessen sloten soms aan bij vooraf afgesproken thema’s of een eerder aangegeven onderwerp. Voorafgaand aan de lessen heeft er een teamtraining plaatsgevonden zodat de leerkrachten wisten wat er ging komen, op welke manier zij deel kunnen nemen aan de lessen, waarom en hoe theater zeer goed inzetbaar is in de klas. Het lesmateriaal hebben zij achteraf ontvangen zodat zij in staat zijn de lessen zelf ook te geven.

Ik vond de lessen heel erg leuk. Ook goed passend bij  de leeftijd. Altijd een korte bondige uitleg en dan beginnen. Hierdoor bleven de kinderen goed opletten. Voor de kinderen was het ook fijn dat Janneke ze even meehielp als het niet lukte. Na het spelen/uitbeelden leek het voor de kinderen altijd alsof ze alles zelf hadden verzonnen.  De kinderen waren gemotiveerd en enthousiast.
Leerkracht o.b.s de Woert, Oosterhesselen, 2022

O.B.S. de Anwende, Aalden
In 2021 verzorgde Janneke theater lessen aan alle leerjaren bij o.b.s. de Anwende in Aalden. In overleg met de cultuur coördinator hebben de lessen aan het begin van het schooljaar plaatsgevonden als extra toevoeging aan de ‘Gouden weken’. Voorafgaand aan de lessen heeft er een teamtraining plaatsgevonden zodat de leerkrachten wisten wat er ging komen, op welke manier zij deel kunnen nemen aan de lessen, waarom en hoe theater zeer goed inzetbaar is in de klas. Het lesmateriaal hebben zij achteraf ontvangen zodat zij in staat zijn de lessen zelf ook te geven.

De teamtraining was fantastisch! Erg genoten en zou leuk zijn om zoiets met het hele team te doen! De oefenvormen waren ook direct toe te passen in de praktijk​.
Leerkracht o.b.s de Woert, Oosterhesselen, 2022

Drenthe College, Veldlaan Emmen
Janneke verzorgt lessen theater aan alle leerjaren van de opleidingen onderwijsassistent en pedagogisch medewerker. De lessen worden ingezet voor de ontwikkeling van de studenten, maar ook hoe zij het over kunnen dragen aan kinderen. Er wordt vakoverstijgend gewerkt en gebruik gemaakt van overkoepelende thema’s. Daarnaast verzorgt zij geschiedenislessen voor de studenten die door willen stromen naar de Pabo.

Insula College Koningstraat,Dordrecht
Van 2014 tot 2019 verzorgde Janneke van ’t Hoff op het Insula College alle drama lessen aan de ouderbouw van de Mavo. Naast de lessen was zij mentor van klas 2, cultuurcoördinator, docent geschiedenis en organiseerde en regisseerde zij ieder jaar een grote schoolvoorstelling.

ToBe, energiehuis, Dordrecht
In 2019-2020 heeft Janneke wekelijks lessen verzorgt voor havo 1 en 2 klassen in het Energiehuis te Dordrecht. De klassen werkten in een aantal lessen naar een volwaardige presentatie toe in een theaterzaal voor publiek. Deze lessen waren onderdeel van een leerlijn.

Anne Frank school, Papendrecht
Sinds 2018 verzorgt Janneke, in blokken van 15 weken, theaterlessen aan de kinderen van de internationale schakelklas. De kinderen spreken geen tot zeer weinig Nederlands en variëren in leeftijd. De lessen zijn gericht op plezier, emoties, samenwerken en taalontwikkeling.

In de lessen heb ik gezien dat elk kind zichzelf durfde te zijn en dat is een mooi compliment voor Janneke, om dit met een aantal lessen te creëren. Janneke heeft een veilige sfeer gebracht op de vrijdagmiddag.
Alison van Wijngaarden, Anne-Frankschool, 2018.

Hans Petri school (praktijkonderwijs), Dordrecht
In 2019 heeft Janneke theaterlessen mogen geven aan een klas waar veel problemen onderling speelde. De lessen waren gecombineerd met Rots en Water. Voorbeelden van onderwerpen waren: verbale en non-verbale communicatie, emoties, status en samenwerken.

SBO de Kameleon, Papendrecht
Sinds 2018 verzorgt Janneke hier lessen van groep 1 t/m groep 8. Naast de lessen heeft zij in samenwerking met Servicebureau Onderwijs en Cultuur een leerlijn theater ontwikkelt voor de gehele school die schooljaar 2019-2020 in gebruik is genomen. De leerkrachten hebben hierbij een teamtraining gevolgd. Ook heeft zij in 2020 de groep 8 musical samen met de klas bedacht en geschreven.

De kinderen hebben genoten van de toneellessen. Janneke was rustig en lief voor de kinderen, maar ook duidelijk in wat ze van hen wilde. De lessen hadden elke keer een thema en per les bood Janneke
verschillende werkvormen aan. Zelf heb ik een hoop leuke les ideeën uit de toneellessen kunnen halen
.’
Leerkracht groep 1,2 SBO de Kameleon, Papendrecht

Kunstkanjers, Alblasserdam
Kunstkanjers is een project dat zorgt dat kinderen voor een kleine bijdrage aan creatieve lessen buitenschools kunnen deelnemen. Janneke heeft hier theaterlessen verzorgt voor twee groepen waarbij er een mini-voorstelling is gemaakt als mooie afsluiting.

Bekijk hieronder een opname van RTV-Dordrecht waar Janneke uitlegt waarom de leerlingen van het Insula College deelnemen aan een cultuurdag op het Insula College Koningstraat te Dordrecht.

Cultuurdag Insula College, Dordrecht, 2017.