ontwerper

Creatief historisch en digitaal lesmateriaal, Alblasserdam
In opdracht van de gemeente Alblasserdam ontwerpt Janneke creatief en digitaal lesmateriaal omtrent een neergestorte piloot ten tijde van de Tweede wereld oorlog. Het lesmateriaal sluit aan bij de herdenking in september 2019 maar is ieder jaar opnieuw te gebruiken om de kinderen in de klas meer te leren over de tweede wereldoorlog en deze piloot die gestorven is voor onze vrijheid.

Haar docentopleiding geschiedenis is, naast haar opleiding tot theaterdocent, een verrijking voor cultureel erfgoedprojecten. Door gebruik te maken van theaterelementen komt geschiedenis tot leven.
Jolinda van Dijk, Servicebureau Onderwijs&Cultuur Dordrecht, 2020

Leerlijn Theater, SBO de Kameleon, Papendrecht
SBO de Kameleon wilt cultuureducatie steviger verankeren binnen de school. Daardoor ontstond de vraag om een doorlopende leerlijn theater van onderbouw naar bovenbouw. In samenwerking met het Servicebureau Onderwijs en Cultuur en vanuit cultuur met kwaliteit heeft Janneke een leerlijn theater ontworpen op maat voor deze school. De leerkrachten krijgen naast de leerlijn praktische handvatten om ermee aan de slag te gaan. De leerlijn wordt schooljaar 2019-2020 in gebruik genomen.

Beoordelen van theater met behulp van RTTI
Als afstudeer scriptie heeft Janneke onderzoek gedaan naar de beoordelingsmethode RTTI en deze bruikbaar gemaakt voor het vak drama binnen het voortgezet onderwijs.Hier heeft een artikel van gestaan in de Kunstzone en gebruikt zij het zelf tijdens haar lessen. Door gebruik van deze beoordelingsmethode sluit het vak drama beter aan tijdens bijvoorbeeld rapportvergaderingen.